Niedziela, 05 Lipiec 2020

Przydatne linki


07.03.2019 r.

Strona Ministerstwa Rozwoju dot. rejestracji działalności gospodarczej. Na stronie znajdują się druki CEIDG-1 wraz z załącznikami a także instrukcja wypełnienia wniosku o rejestrację, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Procedury zgłoszenia działalności gospodarczej wg branż i wymaganych dodatkowych zezwoleń, licencji, koncesji w danych branżach, jeśli są określone w ustawach szczególnych.

www.biznes.gov.pl

Kalendarz wydarzeń