Sobota, 22 stycznia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Karta Dużej Rodziny i Rumska Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny i Rumska Karta Dużej Rodzinyf06.09.2015 r.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Posiadanie Karty, zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia, odzieży, książek, zabawek i paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe i pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

FAQ

 • Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
 •  Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom, z co najmniej trójką dzieci.
 • W jakim wieku muszą być dzieci, aby rodzina mogła wystąpić o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
 • Dzieci muszą mieścić się w jednej z trzech kategorii:
 • Do 18. roku życia
 • Do 25. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
 • Bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Jak długo Karta Dużej Rodziny jest ważna?
 •  Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio. Dzieci do 18 roku życia lub ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia.
 • Kto może złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
 •  Wniosek złożyć może każdy pełnoletni członek rodziny.
 • Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?
 • W przypadku rodzica, wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Oświadczenie musi odnosić się do co najmniej trojga dzieci.
 • W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt zawarcia małżeństwa
 • W przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia wymagany jest akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, oprócz dokumentu tożsamości wymagane jest oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
 • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia wymagany jest, oprócz dowodu tożsamości, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka wymagane jest postanowienie o umieszczeniu w danej placówce
 • Czy Karta Dużej Rodziny przyznawana jest tylko obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej?
 •  Nie. Karta przyznawana jest również cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Składający wniosek, musi mieszkać na terenie Polski wraz z członkami rodziny, której dotyczy Karta Dużej Rodziny. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów składający wniosek musi załączyć pozwolenie na zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej.
 • Czy Karta Dużej Rodziny przyznawana jest tylko obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej?
 •  Nie. Karta przyznawana jest również cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Składający wniosek, musi mieszkać na terenie Polski wraz z członkami rodziny, której dotyczy Karta Dużej Rodziny. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów składający wniosek musi załączyć pozwolenie na zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej.
 • Co zrobić, gdy Karta Dużej Rodziny zaginie?
 •  W przypadku zagubienia Karty, należy zgłosić się do jednostki administracyjnej, która Kartę Dużej Rodziny wydała i złożyć wniosek o przyznanie duplikatu karty. Duplikat wydawany jest za opłatą 8,76zł.
 • Jak długo trwa wyrobienie Karty Dużej Rodziny?
 • Karty Dużej Rodziny, dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od wpłynięcia danych do podmiotu odpowiedzialnego za drukowanie kart. O gotowości kart do odbioru informowani Państwo będą telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
 • Jaka jest różnica pomiędzy Kartą Dużej Rodziny a Rumską Kartą Dużej Rodziny?
 • Rumska Karta Dużej Rodziny jest przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Rumi i dotyczy zniżek w instytucjach na terenie miasta.
 • Czy można posiadać jednocześnie ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny i Rumską Kartę Dużej Rodziny?
 • Tak. Można w tym samym czasie posiadać oba rodzaje Kart.
 • Gdzie można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny i Rumskiej Karty Dużej Rodziny?
 • Wnioski można pobrać na stronie Urzędu Miasta lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta. Wypełnione wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca.
 • Gdzie znajdę wykaz instytucji i firm udzielających zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny i Rumskiej Karty Dużej Rodziny?
 • Listę instytucji znajdą Państwo w zakładce „Partnerzy”.

Uchwały i regulaminy

Rumska Karta Dużej Rodziny

     Wzór RKDR

     UCHWALA RKDR 2017

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Rumia z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru Rumskiej Karty Dużej Rodziny z 15 czerwca 2015 roku

     Zarządzenie Nr 1274/316/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku dla rodzin i przedsiębiorców przystępujących do Programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny

Wnioski:

Wniosek – Karta Dużej Rodziny

Wniosek – Rumska Karta Dużej Rodziny

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej – KDR

Oświadczenie o ukończeniu szkoły – KDR

Oświadczenie o dotychczasowej rodzinie zastępczej – KDR

Wniosek dla przedsiębiorcy – przystąpienie do programu – RKDR

Wniosek dla przedsiębiorcy – rezygnacja z programu – RKDR

Oświadczenie o ukończeniu szkoły – dla rodziców – RKDR

Oświadczenia o władzy rodzicielskiej – RKDR

Karta elektroniczna – KDR

Partnerzy:

Partnerzy – Karta Dużej Rodziny

Partnerzy – Rumska Karta Dużej Rodziny

Zostań Partnerem

Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu.

Jak się zgłosić?
To proste: wystarczy napisać, jakie zniżki chce się zaoferować oraz wypełnić e-deklarację. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami. Status partnera programu to szereg korzyści oraz prestiż, a także możliwość pozyskania grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 627 tys. rodzin wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie się powiększa. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć pod tym linkiem.

Lub osobiście w Urzędzie Miasta Rumi. Wniosek można pobrać tutaj.

Informator

Kalendarz wydarzeń