Niedziela, 20 Październik 2019

Stypendia


07.03.2019 r.

Promocja edukacji to jeden z priorytetów naszego miasta. Warto promować talenty i zachęcać młodzież do dalszego rozwijania swoich ponadprzeciętnych umiejętności. Stypendia przyznaje się za wybitne wyniki w nauce oraz za sukcesy sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.


Stypendia naukowe:

Regulamin 2019

Wniosek – Microsoft Word

Wniosek – PDF

Klauzula informacyjna (RODO)


Stypendia artystyczne:

Regulamin 2019

Wniosek – PDF


Nagrody i wyróżnienia sportowe:

Kalendarz wydarzeń