Poniedziałek, 26 Sierpień 2019

Stypendia


07.03.2019 r.

Promocja edukacji to jeden z priorytetów naszego miasta. Warto promować talenty i zachęcać młodzież do dalszego rozwijania swoich ponadprzeciętnych umiejętności. Od 2008 przyznanych zostało 309 stypendiów sportowych, naukowych i artystycznych. Stypendium przyznaje się za wybitne wyniki w nauce oraz za sukcesy sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

Klauzula informacyjna (RODO)

Regulamin 2019

Wnioski do pobrania:

Kalendarz wydarzeń