Wtorek, 27 Lipiec 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Świadczenie „Dobry Start” (300+)


 Świadczenie „Dobry Start” (300+)f26.07.2018 r.

 Świadczenie „Dobry Start” (300+)

Wniosek przyjmowany będzie wyłącznie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, znajdującego się w budynku urzędu miasta (ul. Sobieskiego 7), pokoje: 04 oraz 016. Telefon kontaktowy: 58 679 66 41 oraz 679 65 40 .

WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Data składania wniosków:

ELEKTRONICZNE – od 1 lipca do 30 listopada 2018 r.

PAPIEROWE – od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r.

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek od 9:00 do 17:00

WTOREK NIECZYNNE

Środa od 7:30 do 15:30

CZWARTEK NIECZYNNE

Piątek od 7:30 do 15:30

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Na świadczenie dobry start nie będą wydawane decyzje administracyjne – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Komu przysługuje „dobry start” ?

Świadczenie „dobry start” przysługuje osobom uczącym się, począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia 20. roku życia.

W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności bądź zaświadczenie o specjalnym toku nauczania świadczenie „dobry start” przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

UWAGA!

Świadczenie „dobry start” nie będzie przysługiwać:

– na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu;

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

– gdy dziecko uczęszcza do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kalendarz wydarzeń