Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Budowa węzłów integracyjnych Rumia oraz Rumia Janowo – informacje


Budowa węzłów integracyjnych Rumia oraz Rumia Janowo – informacje11.07.2016 r.


Budowa węzłów integracyjnych Rumia oraz Rumia Janowo wraz z trasami dojazdowymi to inwestycja dwuetapowa. Pierwszy etap realizowany jest przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i zawiera budowę nowego, zadaszonego peronu wraz z infrastrukturą, trzech wind, zadaszenia peronu, schodów i kładki oraz remont istniejącej kładki dla pieszych. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest już grudniu 2017 roku. Drugi etap – inwestycja Gminy Miejskiej Rumia (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dofinansowana ze środków unijnych) zakłada budowę dwóch parkingów z obu stron linii kolejowej, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych i parkingu dla rowerów, chodników i budowę tunelu doprowadzającego zbiorową komunikację do dworca PKP i tworzącego funkcjonalny i spójny system w Rumi.

  • Dofinansowanie: ok 13 mln zł i szansa na oszczędności poprzetargowe
  • Planowana gotowość do realizacji inwestycji: 30.04.2017
  • W chwili obecnej opracowywana dokumentacja techniczna
  • Realizacja zadania: 2017 – 2020
  • Zadanie zostało zidentyfikowane jako projekt ZIT w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń