Czwartek, 13 Sierpień 2020

Domek Roszczynialskiego


20.07.2018 r.


Przy skrzyżowaniu ulic Wybickiego i Starowiejskiej, tuż przy kilkusetletnim dębie, pomniku przyrody, znajdował się dawniej tzw. Domek Roszczynialskiego, czyli przedwojenny Urząd Gminy Rumia-Zagórze, w którym rezydował wójt – Hipolit Roszczynialski. Zaniedbany budynek, będący własnością prywatną, w ostatnich latach wyburzono.

Kalendarz wydarzeń