Środa, 15 Lipiec 2020

Domy Kultury


06.09.2015 r.

Mieszczący się w odrestaurowanym klasycystycznym dworku z przełomu XVIII/XIX wieku, Miejski Dom Kultury jest organizatorem wielu wystaw, koncertów i spotkań tematycznych. MDK Rumia jest też opiekunem kilku sekcji artystycznych i sekcji historycznej.

Ul. Mickiewicza 19
Rumia 84-230
e-mail: biuro@domkulturyrumia.pl
tel./fax 058 671 07 37
www.domkulturyrumia.pl

Będący częścią kompleksu budynków przy ulicy Pomorskiej dom kultury jest organizatorem wielu imprez plenerowych, zajęć wakacyjnych dla dzieci czy spotkań z autorami. Przy Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” powstał też klub seniora i klub brydżowy.

”Spółdzielnia Mieszkaniowa Janowo”
Ul. Dąbrowskiego 56
Rumia 84-230
e-mail: ds@smj-rumia.pl
tel./fax (058) 671-82-93

Kalendarz wydarzeń