Sobota, 27 Listopad 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Dotacje


Dotacjef11.03.2021 r.

Dotacja gminna

 

Program Czyste Powietrze

Przykłady wniosków:

Dotacja od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych, w zależności od poziomu dochodu na członka gospodarstwa domowego na następujące przedsięwzięcia:
– wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na nowe źródła ciepła, spełniające wymagania programu (kotły gazowe kondensacyjne, węzły cieplne, system ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, kotły na paliwo stałe – biomasa i węgiel, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne);
– docieplenie przegród budynku;
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
– instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); – montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania (oprocentowanie zmienne pożyczki- nie więcej niż WIBOR 3M+ 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% rocznie).
 
Więcej informacji odnośnie aplikowania do Krajowego Programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie internetowej: https://wfos.gdansk.pl/. W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: doradcy@wfos.gdansk.pl, tel. 58 743 18 20 i 21.
Poniżej przedstawiamy symulację kilku wniosków o dofinansowanie z w/w programu. Są to  przykłady poglądowe. Należy pamiętać, iż każde przedsięwzięcie jest rozpatrywane indywidualne, a wysokość ostatecznie uzyskanej dot. może się różnić od poniższych wyliczeń.
 

Przykład 1

Rodzina 5-osobowa (2 dorosłych +3 dzieci); średni dochód na osobę w gosp. domowym 1.483,00 zł; zakres prac: zakup i montaż pieca na biomasę 5 klasy; bez pożyczki:
– budynek nowo budowany,
– koszt całkowity: 15.000,00 zł,
– koszt kwalifikowany: 15.000,00 zł,
– grupa intensywności dofinansowania: VI – 40%,
– max. kwota dotacji: 6.000,00 zł,
– wkład własny: 9.000,00 zł.
 

Przykład 2

Rodzina 2-osobowa (2 dorosłych – emeryci); średni dochód na osobę w gosp. domowym 1.517,00 zł; zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej, przyłącza oraz zakup
i montaż pieca kondensacyjnego gazowego; bez pożyczki:
– budynek z roku 1960,
– koszt całości: 22.500,00 zł,
– koszt kwalifikowany: 19.000,00 zł,
– grupa intensywności dofinansowania: VI – 40%,
– max. kwota dotacji: 7.600,00 zł
– wkład własny: 14.900,00 zł
 

Przykład 3

Rodzina 4-osobowa (rodzice + 2 dzieci); średni dochód na osobę w gosp. domowym 1.604,00 zł; zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej, przyłącza, zakup i montaż pieca kondensacyjnego gazowego, zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
z pożyczką:
– budynek z roku 1980,
– koszt całkowity: 45.300 zł,
– koszt kwalifikowany: 41.800,00 zł,
– grupa intensywności dofinansowania: VII – 30%,
– max. kwota dotacji: 12.540,00 zł,
– wkład własny: 12.760,00 zł,
– wnioskowana wysokość pożyczki: 20.000,00 zł.
 

Przykład 4

Rodzina 4-osobowa (2 dorosłych + 2 dzieci); średni dochód na osobę w gosp. domowym 1.125,00 zł; zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej,  przyłącza, zakup i montaż pieca kondensacyjnego gazowego, zakup i wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
z pożyczką:
– budynek z roku 2001,
– koszt całkowity: 48.000 zł,
– koszt kwalifikowany: 40.600,00 zł,
– grupa intensywności dofinansowania: IV – 60%,
– max. kwota dotacji: 24.360,00 zł,
– wkład własny: 7.400,00 zł,
– wnioskowana wysokość pożyczki: 16.240,00 zł.
 

Przykład 5

Rodzina 4-osobowa (3 dorosłych + 1 dziecko); średni dochód na osobę w gosp. domowym 1.581,00 zł; zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej, przyłącza oraz zakup
i montaż pieca kondensacyjnego gazowego; bez pożyczki:
– budynek z roku 2001,
– koszt całkowity: 37.000 zł,
– koszt kwalifikowany: 27.000,00 zł,
– grupa intensywności dofinansowania: VI – 60%,
– max. kwota dotacji: 10.800,00 zł,
– wkład własny: 16.200,00 zł.
 

Przykład 6

Rodzina 4-osobowa (3 dorosłych + 1 dziecko); średni dochód na osobę w gosp. domowym 1.581,00 zł; zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej,  przyłącza, zakup i montaż pieca kondensacyjnego gazowego; ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu;  z pożyczką:
– budynek z roku 1980,
– koszt całkowity: 60.000 zł,
– koszt kwalifikowany: 56.000,00 zł,
– grupa intensywności dofinansowania: VI – 40%,
– max. kwota dotacji: 21.200,00 zł,
– wkład własny: 4.000,00 zł,
– wnioskowana wysokość pożyczki: 34.800,00 zł.
Kalendarz wydarzeń