Wtorek, 21 Wrzesień 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Informacja dotycząca wystawiania pojemników na odpady


Informacja dotycząca wystawiania pojemników na odpadyf30.05.2019 r.

Przypominamy Państwu, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (uchwała Rady miejskiej Rumi z dn. 26.10.2017r.) – §4, pkt. 5 „Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady bezpośrednio od pasa drogowego lub należy WYSTAWIĆ je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję, w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo wywozowe może nie opróżnić pojemnika na odpady w dniu przewidzianym przez harmonogram na wywóz.

Kalendarz wydarzeń