Piątek, 04 Grudzień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Informacja dotycząca wystawiania pojemników na odpady


Informacja dotycząca wystawiania pojemników na odpadyf30.05.2019 r.

Przypominamy Państwu, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (uchwała Rady miejskiej Rumi z dn. 26.10.2017r.) – §4, pkt. 5 „Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady bezpośrednio od pasa drogowego lub należy WYSTAWIĆ je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję, w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo wywozowe może nie opróżnić pojemnika na odpady w dniu przewidzianym przez harmonogram na wywóz.

Kalendarz wydarzeń