Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja dotycząca wystawiania pojemników na odpady


Informacja dotycząca wystawiania pojemników na odpady30.05.2019 r.

Przypominamy Państwu, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (uchwała Rady miejskiej Rumi z dn. 26.10.2017r.) – §4, pkt. 5 „Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady bezpośrednio od pasa drogowego lub należy WYSTAWIĆ je co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję, w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo wywozowe może nie opróżnić pojemnika na odpady w dniu przewidzianym przez harmonogram na wywóz.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń