Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje dla inwestorów


Informacje dla inwestorów18.09.2015 r.


Rumia to miasto przyjazne rozwojowi przedsiębiorczości. Obecnie funkcjonuje tutaj prawie 6 tysięcy podmiotów gospodarczych z czego 80% to małe i średnie przedsiębiorstwa. W dużej częsci są to firmy rodzinne, zajmujące się działalnością wytwórczą i usługową. 

[quote]O dobrym klimacie dla przedsiębiorczości w Rumiu świadczy fakt, że miasto notuje coroczny, systematyczny wzrost zarejestrowanych firm. [/quote]

Najwięcej przedsiębiorstw działa w sektorach: przetwórstwa przemysłowego, usług budowlanych, handlu i naprawach pojazdów, transportu i gospodarki magazynowej, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Stanowią one 72% wszystkich firm. Rozwija się również sektor usług hotelowych i gastronomicznych (3%), a także sektor działalności finansowej i ubezpieczeniowej.

[quote]Rumia trzykrotnie uzyskała tytuł "Gminy Fair Play", co zaowocowało tytułem "Złota Lokalizacja Biznesu". [/quote]

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń