Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi


Informacje o projekcie: „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”

 

Tytuł projektu

„Innowacyjny system zaopatrzenia     w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”

Cel projektu

Celem projektu było nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze komunalnym.

Całkowita wartość projektu

40 516,01 zł

Dofinansowanie

40 516,01 zł

Wkład własny

0,00 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Mikroprojekt realizowany w ramach Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Status

Zakończony

Okres realizacji

Styczeń 2016- Kwiecień 2017 r.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń