Wtorek, 11 Sierpień 2020

Jedenaste śniadanie wielkanocne dla potrzebujących


03.04.2018 r.


Kilkadziesiąt osób skorzystało z zaproszenia na śniadanie wielkanocne, które przygotowano w minioną sobotę (31 marca) w Domu Harcerza w Rumi. Dzięki organizowanemu od 11 lat przedsięwzięciu osoby potrzebujące i samotne miały okazję uczestniczyć w świątecznej uroczystości.

Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących i samotnych organizowane jest od 2007 roku. Inicjatorami byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz harcerze z hufca ZHP Rumia. Zaczęło się od skromnego, kilkuosobowego spotkania. Obecnie z tej formy pomocy korzysta cyklicznie kilkudziesięciu potrzebujących. Wszystkie te osoby mogą liczyć również na paczki żywnościowe, pozyskane między innymi ze Związku Stowarzyszeń „Bank Żywności”.

– Miasto stara się, jak tylko może, pomagać mieszkańcom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Co roku poprzez MOPS przeznaczane są na ten cel środki finansowe, a dzięki nim osoby te choć przez chwilę mogą poczuć świąteczną i rodzinną atmosferę – podkreśla Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

W organizację śniadania wielkanocnego zaangażowani są pracownicy socjalni, społecznicy, harcerze, księża oraz samorządowcy. Inicjatywa jest w pełni finansowana ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

Kalendarz wydarzeń