Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rumi”


Gmina Miejska Rumia realizuje z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie. Program pozwala w ramach przyznanych środków finansowych na wybudowanie i utworzenie placówki „Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Rumi”.

Tytuł projektu:

„Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Rumi”

Beneficjent:

Gmina Miejska Rumia

Jednostka Realizująca Projekt:

Gmina Miejska Rumia

Umowa o dofinansowanie:

 

Umowa nr 1/2020/COM w sprawie wysokości
i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”
zawarta w dniu 24 marca 2021 roku w Gdańsku

Całkowita wartość Projektu:

2 864 276,48 zł 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego:

2 864 276,48 zł 

Źródło dofinansowania:

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”
 

Program:

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne”

Okres realizacji projektu:

01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń