Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nabór do projektu


Nabór do projektu 30.01.2019 r.


Wraz z 2019 rokiem rozpoczęła się rekrutacja, która jest szansą dla bezrobotnych mieszkańców dzielnicy Rumi Zagórze, którzy chcieliby poprawić swoją sytuacje i zdobyć satysfakcjonującą pracę. Projekt ten daje możliwość podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych. Po serii warsztatów i szkoleń uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych, które dadzą możliwość zatrudnienia po zakończeniu projektu skierowanego do: osób nieaktywnych zawodowo; osób bezrobotnych; osób niepełnosprawnych. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest zamieszkanie na terenie rewitalizacji – dzielnicy Zagórze. Gmina oferuje:

  • opracowanie i realizację ścieżki rozwoju zawodowego;
  • zwiększenie motywacji do powrotu na rynek pracy;
  • wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne;
  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
  • warsztaty, szkolenia, kursy zawodowe;
  • warsztaty z ekonomii społecznej, szkolenia przedstażowe, staże zawodowe;
  • opiekę nad dziećmi w wieku 3-6 lat podczas warsztatów;

Zapraszamy do kontaktu: Klub Integracji Społecznej „Zagórze” Ul. Młyńska 8 84-230 Rumia Tel. 537 807 430 Email: kis@kis.rumia.eu Klub Integracji Społecznej "Zagórze" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy również na profil Facebook

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń