Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie burmistrza Rumi z 2 lipca 2019


Ogłoszenie burmistrza Rumi z 2 lipca 201902.07.2019 r.

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został Wykaz nr XVIII stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 298/252/2019 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 czerwca 2019 roku obejmujący nieruchomość położoną w Rumi w rejonie ul. Kolejowej oznaczonej jako działka nr 45 o pow. 14.828m2, obr. 15, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Rumia, dnia 2.07.2019 r.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń