Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Świata Federacji IWSA w lodowym pływaniu w Tallinnie”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Świata Federacji IWSA w lodowym pływaniu w Tallinnie”19.02.2024 r.


19 lutego 2024 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Mistrzostwa Świata Federacji IWSA w lodowym pływaniu w Tallinnie” złożona przez Stowarzyszenie BALTIC COLD BEAST z siedzibą 81-574 Gdynia, ul. Lesoka 16/2.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Oferta dostępna tutaj.

Uwagi można składać do dnia 26 lutego 2024 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie lub osobiście, w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7;
  2. Elektronicznie, na adres e-mail: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń