Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. Rajd fabularyzowany z cyklu Przygoda pt. „Szkoła herosów” dla uczniów szkół podstawowych


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. Rajd fabularyzowany z cyklu Przygoda pt. „Szkoła herosów” dla uczniów szkół podstawowych01.04.2021 r.

W dniu 30 marca 2021r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Rajd fabularyzowany z cyklu Przygoda pt. „Szkoła herosów” dla uczniów szkół podstawowych"  złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „WŁÓCZYKIJ” z siedzibą w Rumi ul. Żeromskiego 5.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 8 kwietnia 2021r. (liczy się data wpływu do urzędu):
  1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  2. Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń