Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, drogi gminnej (nr 132313G) w miejscowości Rumia od Ronda Armii Krajowej do drogi krajowej nr 6


Gmina Miejska Rumia 1 października 2019 r. podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, drogi gminnej (nr 132313G) w miejscowości Rumia od Ronda Armii Krajowej do Drogi Krajowej Nr 6” w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych / powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W grudniu 2019 r. podpisana została umowa na realizację zadania z wykonawcą KRUSZYWO Sp. z o.o. Prace zakończyły się w sierpniu 2020 r.

Zakres umowy obejmował przebudowę układu drogowego ulicy Żwirki i Wigury w Rumi na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Ceynowy. Przedsięwzięcie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzania prędkością obejmowało:

A. frezowanie nawierzchni jezdni i ułożenie nowej warstwy bitumicznej wraz z wymianą istniejących krawężników

B. rozebranie betonowych nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowań i ułożenie nowych nawierzchni z kostki betonowej

C. rozebranie kostki betonowej na chodnikach, zatoce autobusowej i ścieżce rowerowej i ułożenie nowych nawierzchni

D. zamontowanie nowych barier i usunięcie starych zdegradowanych

E. zamontowanie punktowych elementów odblaskowych w jezdni

F. zamontowanie wiaty autobusowej, podpórek przystankowych dla pieszych, koszy na śmieci.

Projekt pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury, drogi gminnej (nr 132313G) w miejscowości Rumia od Ronda Armii Krajowej do Drogi Krajowej Nr 6” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANIE: 862 248,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 957 837,66 zł

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń