Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019

„Przedszkole pod Topolą”


26.02.2014 r.


Dyrektor Katarzyna Krzebietke

„Przedszkole pod Topolą”
84-230 Rumia, ul. Leśna 4
tel: +48 58 671 08 18
e-mali: pptopola@o2.pl

Kalendarz wydarzeń