Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przypomnienie o obowiązku przedsiębiorców do zawarcia umowy na odbiór odpadów


Przypomnienie o obowiązku przedsiębiorców do zawarcia umowy na odbiór odpadów03.07.2018 r.

Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z przedsiębiorstwem wywozowym wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ponoszenia związanych z tym kosztów.

Jedynie w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej swojej działalności gospodarczej, dopuszcza się „zagospodarowanie odpadów” przez Gminę w ramach ponoszonej przez siebie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to działalności typu: biuro rachunkowe/kancelaria prawna/usługi komputerowe, w którym usługi prowadzone są drogą elektroniczną. Nie dotyczy to np. prowadzenia sklepu lub gabinetu lekarskiego.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń