Niedziela, 20 Październik 2019

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


23.11.2016 r.

Informujemy mieszkańców Rumi, że stawki za wywóz śmieci w 2018 roku nie ulegną zmianie. Opłata wynosi 11 zł od osoby za miesiąc w przypadku segregacji, zaś dla osób deklarujących brak segregacji- 19 zł za osobę w miesiącu.

Przypominamy także o obowiązku aktualizacji deklaracji w przypadku pojawiających się zmian, w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób, zmiany adresu itp.).

 

Właściciel nieruchomości może dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów sprzed posesji,  przekazywać odpady zbierane selektywnie do punktu zbiórki, który funkcjonuje na terenie Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dębogórska 148 w Rumia.
 
Odpady przyjmowane w PSZOK: makulatura i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik i metale, odpady zielone.
 
Odpady należy dostarczać w workach zgodnie z obowiązująca kolorystyką. Dopuszcza się, aby frakcja makulatury „spakowana” była w inny sposób, np. karton bądź związana sznurkiem.
 
Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00-20:00; sobota 10:00-15:00.
 
Na terenie Przedsiębiorstwa funkcjonuje również Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, w  którym nieodpłatnie są przyjmowane odpady niebezpieczne powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych:
– przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań);
– zużyte baterie, akumulatory;
– świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć;
– resztki farb, lakierów, chemikaliów;
– środki ochrony roślin i owadobójcze;
– tonery z drukarek i kserokopiarek;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Kalendarz wydarzeń