Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rusza program „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”


Rusza program „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”11.02.2022 r.

Rusza program „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”

Aktualizacja – 17.03.2022 r.

Realizacja projektu została zakończona ze względu na wykorzystanie puli środków finansowych.


Informujemy, że 14 lutego 2022 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach szóstej już edycji programu sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Rumi, który będzie finansowany z budżetu miasta. 

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych (szczególnie psów i kotów), co ma bezpośrednie przełożenie na ilość zwierząt niechcianych, trafiających do schronisk.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Rumi do 30 listopada 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

Z usługi można skorzystać w jednym z 4 gabinetów weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie Rumi:
 1. Gabinet weterynaryjny pod św. Hubertem – lek. wet. Barbara Zelewska-Pankanin,
 ul. Krakowska 30, Rumia, tel. 58 671 23 66 (wykorzystane środki),
 2. Przychodnia weterynaryjna „Pod Brzozą” – lek. wet. Jerzy Podgórski i lek. wet. Andrzej Szczypior, ul. Bydgoska 8, Rumia, tel. 58 671 87 89 (wykorzystane środki),
 3. Przychodnia weterynaryjna „Losvet” – lek. wet. Aleksandra Ławniczak, ul. Kosynierów 37 lok. 9, Rumia, tel. 698 375 555 (wykorzystane środki),
 4. Przychodnia weterynaryjna AWET, ul. Dąbrowskiego 141, Rumia, tel. 519 667 953 (wykorzystane środki)
Koszt zabiegu ponosi Gmina Miejska Rumia.

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6. miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Gmina finansuje:
 • wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt (w tym 1-krotne badanie krwi wykonywane w przypadku zwierząt powyżej 7. roku życia oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania takiego badania ze względu na stan zdrowia zwierzęcia celem wykluczenia negatywnych skutków narkozy),
 • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
 • wszczepienie transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu,
 • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
 • wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.
Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu, ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy.

Gmina nie finansuje zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez miasto?
 1. Wypełnić FORMULARZ - Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* na koszt miasta w 2022 roku, w ramach Programu „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt- sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”,
 2. Udać się z wypełnionym formularzem do Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, pok. 108 lub 109, celem wstępnej weryfikacji wniosku. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie przedstawionego dowodu  tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Rumi
 weryfikowane jest w ewidencjach prowadzonych przez tutejszy urząd. W przypadku, gdy zabieg będzie dotyczyć psa, należy okazać dokument potwierdzający aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
 3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miasta Rumi formularzem należy udać się do jednego z biorących udział w Programie gabinetów weterynaryjnych, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
UWAGA!
 • Warunkiem udziału w gminnym programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w miejskim systemie identyfikacji zwierząt. W związku 
z powyższym, psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Zabieg polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa lub kota i jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia.
 • Akceptacja wniosku przez pracowników urzędu nie stanowi gwarancji wykonania zabiegu. Z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem należy niezwłocznie udać się do wybranej przychodni weterynaryjnej w celu umówienia daty zabiegu, co zapewnia udział w gminnym programie.
WAŻNE!
 • Podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.

 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć co najmniej 2 tygodnie.

 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.

 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 • Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń