Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


W ramach wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w czasie trwania pandemii COVID-19 uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku przeznaczono dla gmin, w tym miast na prawach powiatu, powiatów i jednostek samorządu terytorialnego znaczne środki finansowe zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Gmina Miejska Rumia otrzymała w ramach wsparcia kwotę 9 714 844,00 zł.

Przyznane środki zostały przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

 

Modernizacja nawierzchni gruntowej przy ulicy Różanej w Rumi

Beneficjent: Gmina Miejska Rumia
Wartość dofinansowania: 307 452,06 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Jednostka realizująca inwestycje: Gmina Miejska Rumia

Zakres prac obejmował roboty polegające na układaniu płyt drogowych na ulicy Różanej w Rumi.
Zadanie zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB”.

Zadanie zakończono w IV kwartale 2023 roku.

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi

Beneficjent: Gmina Miejska Rumia
Wartość dofinansowania: 7 902 027,49 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Jednostka realizująca inwestycje: Gmina Miejska Rumia

Celem zadania była rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. W ramach prac wykonane zostały zadania związane z zagospodarowaniem terenu, projekt architektoniczno–budowlany, projekty techniczne oraz działania budowlane związane z rozbudową szkoły.

Zadanie zakończono w IV kwartale 2022 roku.

 

Układ drogowy Wzgórza Markowca

Beneficjent: Gmina Miejska Rumia
Wartość dofinansowania: 1 812 816,51 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Jednostka realizująca inwestycje: Gmina Miejska Rumia

Celem zadania inwestycyjnego była budowa układu drogowego Góry Markowca w Rumi – etap I. W ramach pierwszego etapu inwestycji wybudowano ok. 240-metrowy odcinek drogi od ul. Podgórnej w stronę szczytu wzgórza.

Zadanie zakończono w IV kwartale 2021 roku.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń