Piątek, 31 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnychf23.09.2021 r.

W ramach wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w czasie trwania pandemii COVID-19 uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku przeznaczono dla gmin, w tym miast na prawach powiatu, powiatów i jednostek samorządu terytorialnego znaczne środki finansowe zwane „dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Gmina Miejska Rumia otrzymała w ramach wsparcia kwotę 9 714 844,00 zł.

Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

 

Układ drogowy Wzgórza Markowca

Beneficjent: Gmina Miejska Rumia
Wartość dofinansowania: 1 812 816,51 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Jednostka realizująca inwestycje: Gmina Miejska Rumia

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa układu drogowego Góry Markowca w Rumi – etap I.
W ramach pierwszego etapu inwestycji zakłada się budowę ok. 240 metrowego odcinka drogi od ul. Podgórnej w stronę szczytu wzgórza.

Zadanie zakończono w grudniu 2021 r.


Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi

Beneficjent: Gmina Miejska Rumia
Wartość dofinansowania: 7 902 027,49 zł
Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Jednostka realizująca inwestycje: Gmina Miejska Rumia

Celem zadania jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. W ramach prac wykonane zostaną zadania związane z zagospodarowaniem terenu, projekt  architektoniczno–budowlany, projekty techniczne, działania budowlane związane z rozbudową szkoły.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń