Piątek, 15 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Seniorzy ponownie przy władzy


Seniorzy ponownie przy władzyf19.03.2019 r.

Seniorzy ponownie przy władzy

Rumska Rada Seniorów oficjalnie rozpoczęła drugą kadencję. Podczas pierwszego posiedzenia w nowym składzie, najstarsi mieszkańcy miasta m.in. wybierali przewodniczącego rady oraz określali cele, które będą realizować przez najbliższe pięć lat.

Obrady odbywały się we wtorkowe przedpołudnie (19 marca) w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Uczestniczyli w nim nie tylko seniorzy, ale i przedstawiciele władz w postaci burmistrza miasta oraz zastępców. Głównymi punktami spotkania było przyjęcie planu pracy rady na najbliższy rok oraz wybór przewodniczącego rady, którym po raz drugi został Mieczysław Grzenia.

Bardzo dziękuje za poparcie i zaufanie. Będę się starał państwa nie zawieść podczas dalszej pracy, oczywiście jeśli zdrowie pozwoli – powiedział Mieczysław Grzenia, świeżo wybrany przewodniczący. – Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się układać tak dobrze jak dotychczas. Liczę też na dalsze dobre współdziałanie z władzami miasta – dodał.

Stanowisko sekretarza objął Zbigniew Rachwald, natomiast funkcja zastępcy przewodniczącego rady przypadła Renacie Grzesiak. Wszystkie decyzje dotyczące przyznania stanowisk w radzie zostały podjęte jednogłośnie.

Gratuluję kolejnej kadencji i dziękuję za zaangażowanie, ponieważ działalność, jaką prowadzą państwo na różnych płaszczyznach, pozwala naszym seniorom na aktywizację i korzystanie z różnorodnych atrakcji – podkreślił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Naprawdę podejmujecie się państwo wielkiego zadania, jakim jest wolontariat na rzecz wszystkich rumskich seniorów. Zapewniam, że jako miasto będziemy dalej wspierać Rumską Radę Seniorów – podsumował.


Rumska Rada Seniorów została po raz pierwszy powołana 28 sierpnia 2014 roku. Następnie 21 października został ustalony jej 14-osobowy skład. Celem rady jest zapewnianie najstarszym mieszkańcom miasta wpływu na dotyczące ich sprawy. Rada ma także stwarzać warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, umożliwiać im integrację, reprezentować ich interesy oraz zwiększać ich udział w życiu lokalnej społeczności.

Do zadań rady seniorów należy między innymi: współpraca z samorządem, organizacjami społecznymi oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych; opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów osób starszych; konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityki i zadań realizowanych na rzecz seniorów; monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie gminy; budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych; rozpowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez gminę na rzecz osób starszych.


Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń