Wtorek, 11 Sierpień 2020

Stypendia dla twórców kultury – złóż wniosek


09.07.2020 r.


W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej z powodu wystąpienia w Polsce stanu epidemii znaleźli się artyści indywidualni, mając na uwadze utrzymujące się ograniczenia związane z tworzeniem, upowszechnianiem i promowaniem powstałych dzieł i odpowiadając na rosnące potrzeby przedstawicieli sektora kultury Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił II nabór wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020.

O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały stypendium dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020 oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie: https://pomorskie.eu/-/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-w-konkursie-o-przyznanie-stypendiow-dla-tworcow-kultury

 

Do pobrania: 

Kalendarz wydarzeń