Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Tereny przemysłowe w Rumi


Tereny przemysłowe w Rumi10.07.2018 r.


Materiał filmowy przedstawia tereny przemysłowe w Rumi. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w filmie lub poniższym tekście.

 

 

Rumia posiada około 82 ha terenów przemysłowo-usługowych, położonych w północnej części miasta, przy granicy z gminą Kosakowo.  Niewątpliwym atutem strefy jest bliskości Portu Gdynia oraz bocznicy kolejowej (własność Operatora Logistycznego Paliw Płynnych), umożliwiającej przewóz towarów  wielkogabarytowych o nieokreślonych kształtach. Jest to teren płaski, niezabudowany. Obecnie na tym obszarze prowadzone są prace dotyczące stworzenia sieci dróg umożliwiających płynny przepływ towarów, usług, ludności oraz całkowitego uzbrojenia obszaru we wszystkie niezbędne media (gaz, energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa). Sposób ich przygotowania  daje możliwości tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP, jak i dużych zakładów pracy czy też firm logistycznych. Zarówno wielkość, jak i położenie wskazanych terenów, umożliwiają stworzenie na ich obszarze elementów terminalu intermodalnego dla Portu Gdynia. Na wspomnianym terenie kilka przedsiębiorstw prowadzi już działalność gospodarczą.

Własność terenów w obrębie strefy przemysłowej:

– Gmina Rumia,

– Rumia Invest Park,

– Własność prywatna.

Zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

– Tereny przemysłowo-usługowe,

– 80% powierzchni zabudowy,

– 5% powierzchnia biologicznie czynna,

– Wysokość budynków: 18 m,

– Wysokość budowli: brak ograniczenia wysokości,

– Wysokość budynków technicznych: brak ograniczenia wysokości.

Kontakt:
AgnieszkaRodak -Prezes Rumia Invest Park
T:+48 58 679 65 15
Email:a.rodak@um.rumia.pl
Jarosław Podsiadło -Wydział Rozwoju Miasta Rumi
T:+ 48 58 679 65 30/ M:+ 48 519 390 542
Email:j.podsiadlo@um.rumia.pl
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń