Sobota, 22 stycznia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Tereny przemysłowo-usługowe


Tereny przemysłowo-usługowef04.12.2017 r.

Tereny przemysłowo-usługowe

Rumia posiada około 82 ha terenów przemysłowo – usługowych położonych  w północnej części miasta przy granicy z  Gminą Kosakowo.  Niewątpliwym atutem strefy jest bliskości Portu Gdynia oraz bocznicy kolejowej (własność Operatora Logistycznego Paliw Płynnych)  umożliwiającej przewóz towarów  wielkogabarytowych o nieokreślonych kształtach. Jest to teren płaski, niezabudowany. Obecnie na tym obszarze prowadzone są prace nad stworzeniem sieci dróg umożliwiających płynny przepływ towarów, usług oraz ludności  oraz całkowitego ich uzbrojenia we wszystkie niezbędne media (gaz, energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa).  Sposób ich przygotowania  daje możliwości rozwoju i postawania przedsiębiorstw z  sektora MŚP jak i dużych zakładów pracy czy też firm logistycznych. Zarówno wielkość jak i położenie wskazanych terenów umożliwiają stworzenie na ich obszarze elementów terminala intermodalnego dla Portu Gdynia.

Na chwilę obecną w obrębie strefy  działalność prowadzi firma Corleonis  a także swą siedzibę buduje firma Climagold.

Własność terenów w obrębie strefy przemysłowej:

- Gmina Miejska Rumia

- Rumia Invest Park

- Własność prywatna.

Zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

- Tereny przemysłowo- usługowe

- 80 % powierzchni zabudowy

- 5 % powierzchnia biologicznie czynna

- Wysokość budynków: 18 m

- Wysokość budowli: brak ograniczenia wysokości

- Wysokość budynków technicznych: brak ograniczenia wysokości

Kontakt:
AgnieszkaRodak -Prezes Rumia Invest Park
T:+48 58 679 65 15
Email:a.rodak@um.rumia.pl
Jarosław Podsiadło -Wydział Rozwoju Miasta Rumi
T:+ 48 58 679 65 30/ M:+ 48 519 390 542
Email:j.podsiadlo@um.rumia.pl
Kalendarz wydarzeń