Czwartek, 13 Sierpień 2020

Ulica Starowiejska dawniej i dziś


20.07.2018 r.


Ulica Starowiejska od zawsze łączyła dwie największe wsie współcześnie tworzące nasze miasto: Zagórze z Rumią. Jej rola wzrosła po budowie przystanku kolejowego w Zagórzu oraz – razem z ulicą Żwirki i Wigury – lotniska w Rumi, w rejonie dzisiejszej ulicy I Dywizji WP.  Zdjęcie z lat osiemdziesiątych (lub drugiej połowy siedemdziesiątych) pochodzi ze zbiorów MDK Rumia.

Kalendarz wydarzeń