Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

„Umiem pływać”, Pływać każdy może – 2018


Informacje o projekcie „Umiem pływać”edycja 2018.

 

 

Tytuł projektu

„Umiem pływać” – edycja 2018

 

Cel projektu

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Całkowita wartość projektu

2 343 777,00 zł

Dofinansowanie

1 000 000,00 zł  

Wkład własny

1 343 777,00 zł

Żródło dofinansowania/ Program

Ministerstwo Sportu i Turystyki Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” w ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działanie "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży"

Status

Zakończony

Okres realizacji

2018/2019 r.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń