Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu odpadów na terenie Rumi


Uzyskane poziomy odzysku i recyklingu odpadów na terenie Rumi16.10.2019 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zmianami) informujemy, że w latach 2012-2018 gmina miejska Rumia osiągnęła wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Poniżej prezentujemy dane za poszczególne lata.

rok 2012

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,1 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 75 %),
- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła – 39,8 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 10 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,5 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 30 %),

rok 2013

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 17,5 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 50 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,7 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 12 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 72,6 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 36 %).

rok 2014

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 1,6 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 50 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 45,3 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 14 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 56,6 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 50 %).

rok 2015

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 50 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,7 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 16 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,1 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 40 %).

rok 2016

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 45 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,7 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 18 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 68,9 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 42 %).

rok 2017

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 3,1 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 45 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49,9 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 20 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 73,2 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 45 %).

rok 2018

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 2,0 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 45 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,0 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 20 %),
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 55,0 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 45 %).

Zestawienie ww. poziomów dla gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dostępne jest na stronie internetowej www.kzg.pl

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń