Czwartek, 05 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wyprawka szkolna – Rumia 2023


Wyprawka szkolna – Rumia 202302.08.2023 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U z 2023 r., poz. 1046) Burmistrz Miasta Rumi zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 można składać w terminie do 29 września 2023 roku do dyrektora szkoły ponadpodstawowej, do której uczeń uczęszcza.
 
 
 
 
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń