Niedziela, 07 Czerwiec 2020

Zaproszenie na spotkanie dotyczące planu adaptacji do zmian klimatu Rumi


27.05.2019 r.

Burmistrz Rumi zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych miasta oraz wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące opracowywanego „Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Rumi”.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w sali nr 100 w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.

„Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Rumi” realizowany jest w ramach projektu pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00).

 

Kalendarz wydarzeń