Czwartek, 04 Czerwiec 2020

Zasady udzielania patronatu burmistrza


13.11.2019 r.

Patronat burmistrza Rumi udzielany jest na wniosek, który w formie pisemnej można:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Rumi ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
 • złożyć osobiście: w Biurze Obsługi Mieszkańców  urzędu miasta
 • przesłać mailowo na adres:urząd@um.rumia.pl

Zgodnie z decyzją burmistrza, honorowy patronat udzielany jest tylko tym podmiotom, które w trakcie wnioskowanego wydarzenia lub projektu nie będą używały jednorazowego plastiku (uchwała Rady Miejskiej w Rumi „Rumia bez plastiku”)

Dla ułatwienia wskazujemy podstawowe informacje, które powinien zawierać wniosek o udzielenie patronatu:

 • oświadczenie organizatora o niestosowaniu w trakcie wydarzenia lub projektu jednorazowego plastiku (zgodnie z decyzją burmistrza, od 1.11.2019 r. honorowy patronat udzielany jest tylko tym podmiotom, które w trakcie wnioskowanego wydarzenia nie będą używały jednorazowego plastiku)
 • pełną nazwę wnioskodawcy wraz z wskazaniem danych kontaktowych
 • określenie charakteru wydarzenia (płatne/bezpłatne)
 • nazwę wydarzenia lub projektu
 • wskazanie grupy docelowej
 • krótki opis
 • termin
 • cel

Decyzja o udzieleniu patronatu zostanie udzielona najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Referatem Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej, tel. 58 679 65 71.

Kalendarz wydarzeń