Poniedziałek, 16 maja 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zasady udzielania patronatu burmistrza


Zasady udzielania patronatu burmistrzaf13.11.2019 r.

Jak otrzymać honorowy patronat burmistrza Rumi?

Kto może ubiegać się o patronat honorowy burmistrza Rumi?

Każdy, kto organizuje wydarzenie kulturalne, edukacyjne, sportowe lub inną uroczystość o charakterze społecznym.

Co daje honorowy patronat burmistrza Rumi?

  • podkreśla rangę wydarzenia;
  • oznacza zgodę na użycie logo Rumi;
  • pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na miejskiej stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek należy:

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, Referat Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, pok. 113
  • przesłać mailowo na adres: promocja@um.rumia.pl

Brak jednorazowego plastiku

Zgodnie z decyzją burmistrza, od 1.11.2019 roku honorowy patronat udzielany jest tylko tym podmiotom, które w trakcie wnioskowanego wydarzenia nie będą używały jednorazowego plastiku (uchwała nr VIII/135/2019 Rady Miejskiej Rumi z 24 czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia na terenie miasta inicjatywy pod nazwą „Rumia bez plastiku”).

Terminy

Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

Dodatkowe informacje

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

W przypadku organizacji imprez charytatywnych, podczas których przeprowadzane są zbiórki publiczne, organizator zobowiązany jest do zgłoszenia zbiórki w portalu zbiórek publicznych zbiorki.gov.pl. Obowiązek ten spoczywa na organizatorze i jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o honorowy patronat.

Decyzja o odmowie udzielenia patronatu honorowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu.

W szczególnych przypadkach burmistrz Rumi może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Przyjęcie honorowego patronatu nie oznacza deklaracji osobistego udziału burmistrza, jak również wsparcia finansowego bądź organizacyjnego.

Otrzymanie patronatu honorowego burmistrza Rumi zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o honorowym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych organizatora (logotyp zostanie przesłany na adres e-mail wskazany we wniosku),
  • zawarcia linku do strony rumia.eu w informacji dotyczącej wydarzenia, która została opublikowana na stronie internetowej organizatora,
  • przesłanie najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem elektronicznej wersji programu imprezy i jej opisu [format .doc] na adres e-mail podany w odpowiedzi na wniosek o przyznanie patronatu.

Uwaga!

Każdorazowe użycie herbu lub flagi Rumi wymaga zgody burmistrza Rumi. (uchwała nr XXXIV/361/2005 Rady Miejskiej Rumi z 27 stycznia 2005 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Rumi).

Użycie logo Rumi jest możliwe po uzyskaniu zgody na objęcie przez burmistrza miasta patronatem wydarzenia zgodnie z zarządzeniem burmistrza nr 232/207/2015 z 15 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z logo Miasta Rumi.

Dokument do pobrania – wniosek o patronat honorowy burmistrza Rumi

Kalendarz wydarzeń