Czwartek, 12 Grudzień 2019

Ja w internecie


24.12.2018 r.

Gmina realizuje projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dzięki programowi uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach: pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, a także korzystania z usług i e-usług publicznych. Głównym celem Projektu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Program wyposaży Uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędna do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym w kategoriach: umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych, wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), co potwierdzone zostanie zdobyciem stosownego certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 150 tysięcy złotych (całość z dofinansowania). Termin zakończenia realizacji projektu ustala się na czerwiec 2019 roku. W Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Batorego 29 w Rumi, w dniach od 18 grudnia 2018 roku do 19 grudnia 2018 roku odbyły się szkolenia i wręczono certyfikaty ukończenia kursu w ramach Modułu „Kultura w sieci”  oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. Dodatkowe umiejętności zdobyło 47 osób.  Podczas szkolenia uczestnicy nauczyli się jak załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi zarządzać kontem bankowym wykorzystując sieć, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji. Jednocześnie dowiedzieli się, gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury. Informujemy, że nadal trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia: “Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci“, „Tworzę własną stronę internetową” oraz “Działam w sieciach społecznościowych” w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Ja w internecie”. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, finanse) i poznają skierowane dla biznesu usługi e-administracji. Kurs podniesie także kompetencje przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, umożliwiając im samodzielne rozwijanie firmy online.

Kalendarz wydarzeń