Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast


„Ja w internecie” – podsumowanie projektu

„Ja w internecie” – podsumowanie projektu09.07.2019
Mieszkańcy Rumi i okolic przez kilka miesięcy mogli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się po cyfrowym świecie. Było to możliwe, dzięki projektowi pod nazwą „Ja w internecie”, na który miastu udało się zdobyć 150 tysięcy złotych. Przeszkolono łącznie prawie 300 osób. czytaj całość »

To ostatnia szansa, by poznać cyfrowy świat

To ostatnia szansa, by poznać cyfrowy świat16.04.2019
To ostatnia szansa, by skorzystać z projektu „Ja w internecie”, dzięki któremu mieszkańcy Rumi i okolic zdobywają wiedzę na temat cyfrowego świata. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina zdobyła 150 tysięcy złotych. czytaj całość »

Nabór do projektu

Nabór do projektu 21.01.2019
Uczestnikami projektu mogą być osoby mieszkające na terenie Rumi, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 25. rok życia. czytaj całość »

Ja w internecie

Ja w internecie24.12.2018
Gmina realizuje projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju ko... czytaj całość »

Otwarty nabór uczestników do projektu

Otwarty nabór uczestników do projektu 22.11.2018
Zakres kompetencyjny szkoleń obejmuje: obsługę komputera, wyszukiwanie informacji, obsługę poczty elektronicznej, posługiwanie się serwisami internetowymi przydatnymi w pracy, życiu codziennym i rozrywce, korzystanie z aplikacji bankowych, zakupowych, usług administracji publicznej, innych e-usług i... czytaj całość »

„Ja w internecie” – 150 tys. zł na realizację programu

„Ja w internecie” – 150 tys. zł na realizację programu18.10.2018
Rumia zdobyła 150 tysięcy złotych na realizację programu „Ja w internecie”. Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych szkoleń, dzięki którym mieszkańcy dowiedzą się, jak sprawnie i bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym świecie. czytaj całość »

Nabór uczestników do projektu „Ja w internecie”

Nabór uczestników do projektu „Ja w internecie”27.06.2018
Gmina Miejska Rumia ogłasza otwarty nabór uczestników do projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” finansowanego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa... czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń