Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Komunikaty


Protestujący rolnicy przejadą przez Rumię

Protestujący rolnicy przejadą przez Rumię19.02.2024
Ostrzegamy o utrudnieniach w ruchu drogowym, które mogą wystąpić we wtorek 20 lutego w związku z akcją protestacyjną rolników. czytaj całość »

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi”

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi”16.02.2024
Zarządzenie nr 2331/37/2024 Burmistrza Rumi z 30 stycznia 2024 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalneg... czytaj całość »

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej (rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej (rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej)16.02.2024
Zarządzenie nr 2353/59/2024 Burmistrza Rumi z 9 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osó... czytaj całość »

Program „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów” (edycja 2024)

Program „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów” (edycja 2024)06.02.2024
Informujemy, że 12 lutego 2024 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach kolejnej, ósmej już edycji programu sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Rumi pn. „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”, który będzie finansowany z budżetu mia... czytaj całość »

Podziel się z urzędem swoją opinią o obszarze rewitalizacji

Podziel się z urzędem swoją opinią o obszarze rewitalizacji05.02.2024
Urząd Miasta Rumi przystąpił do aktualizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji” stanowiącego podstawę realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale również ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych na ten cel. czytaj całość »

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi02.02.2024
Zarządzenie burmistrza Rumi z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi”. czytaj całość »

Odwołanie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Rumi przy ul. A. Formeli

Burmistrz Miasta Rumi, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.), zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej ... czytaj całość »

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2005 roku i wskazanych grup mieszkańców

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2005 roku i wskazanych grup mieszkańców23.01.2024
Od 19 lutego do 19 kwietnia 2024 roku będzie funkcjonować Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej. Wskazane osoby zamieszkujące na terenie Rumi są zobowiązane do stawienia się przed komisją. czytaj całość »

Dodatek osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych

Dodatek osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych22.01.2024
Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie... czytaj całość »

Ogłoszenia burmistrza Rumi o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Czarnieckiego

Ogłoszenia burmistrza Rumi o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Czarnieckiego19.01.2024
Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, składająca się z działek nr 69/35 o powierzchni 599 m2 i nr 54 o powierzchni 81m2, o łącznej powierzchni 680 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wiecz... czytaj całość »

Urzędnicy doręczą decyzje o wymiarze wysokości podatków – luty 2024

Urzędnicy doręczą decyzje o wymiarze wysokości podatków – luty 202412.01.2024
Od 1 do 24 lutego 2024 roku pracownicy Urzędu Miasta Rumi będą doręczać mieszkańcom decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Każdy urzędnik posiada imienny identyfikator oraz upoważnienie burmistrza Rumi. czytaj całość »

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2024 roku

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2024 roku11.01.2024
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na 2024 rok. czytaj całość »

Rusza kontynuacja programu „Aktywni po sześćdziesiątce”

Rusza kontynuacja programu „Aktywni po sześćdziesiątce”09.01.2024
Od poniedziałku 15 stycznia rusza kontynuacja programu „Aktywni po sześćdziesiątce”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rumi na 2024 rok. czytaj całość »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych w Rumi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych w Rumi04.01.2024
Zarządzenie Burmistrza Rumi z 29 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia oferty na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku, w zakresie pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu łaźni dla osób bezdomnych w Rumi. czytaj całość »

Wybory uzupełniające na ławników sądowych – kadencja 2024-2027

Wybory uzupełniające na ławników sądowych – kadencja 2024-202704.01.2024
Komunikat w sprawie przeprowadzenia uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądowych czytaj całość »

Informacja dotycząca trwałości projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”

Informacja dotycząca trwałości projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” nr RPPM.06.02.02-22-0067/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społ... czytaj całość »

Powołanie komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert na prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi

Powołanie komisji konkursowej - otwarty konkurs ofert na prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi29.12.2023
Zarządzenie burmistrza Rumi z 27 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku, w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pod nazwą ,,Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalne... czytaj całość »

Za dużo jedzenia w lodówce? Pomóż potrzebującym

Za dużo jedzenia w lodówce? Pomóż potrzebującym29.12.2023
Masz zapasy jedzenia? Czasami kupujesz zbyt dużo żywności i martwisz się tym, że się zmarnuje? A może chcesz po prostu pomóc, z potrzeby serca? Wystarczy zostawić nadmiarowe jedzenie w społecznej lodówce, by trafiło prosto do potrzebujących. czytaj całość »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B28.12.2023
Zarządzenie burmistrza Rumi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B. czytaj całość »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – punkt dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – punkt dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców28.12.2023
Zarządzenie burmistrza Rumi z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących miesz... czytaj całość »

Powołanie komisji konkursowej – otwarty konkurs ofert na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych

Powołanie komisji konkursowej – otwarty konkurs ofert na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych28.12.2023
Zarządzenie burmistrza Rumi z 22 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu łaźni dla osób bezdomnych w Rumi. czytaj całość »

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady i silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady i silny wiatr22.12.2023
W piątek 22 grudnia na terenie powiatu wejherowskiego i innych części Pomorza obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do godziny 12:00 meteorolodzy przewidują intensywne opady deszcz, a do godziny 19:00 – silny, porywisty wiatr. czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń