Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

„Aktywność Sportowa Seniora” – ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty


„Aktywność Sportowa Seniora” – ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty15.05.2023 r.

9 maja 2023 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywność Sportowa Seniora” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rumi z siedzibą w Rumi, ul. Mickiewicza 19. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 22 maja 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7,
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń