Sobota, 01 kwietnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Autolitografia Wiktora Gosienieckiego


Autolitografia Wiktora Gosienieckiegof05.07.2022 r.

Autolitografia Wiktora Gosienieckiego

Skarby Rumi to cykl artykułów prezentujących miejskie zbiory historyczne przechowywane w Stacji Kultura. Są wśród nich pamiątki dokumentujące wielowiekowe dzieje naszej małej ojczyzny: dokumenty, fotografie, monety, przedmioty codziennego użytku, militaria. W przyszłości planowana jest ich ekspozycja w ramach wystawy stałej, obecnie prezentowane są podczas wystaw czasowych, a także na łamach Rumskich Nowin. W tym artykule prezentujemy grafikę Wiktora Gosienieckiego przedstawiającą cysterski kościół w dzisiejszej Starej Rumi.

Wiktor Gosieniecki (1876-1956) był malarzem, grafikiem, konserwatorem zabytków i pedagogiem. W jego bogatym dorobku znalazły się m.in. autolitografie zgromadzone w cyklu „Zabytki sztuki rodzimej Polski Zachodniej”. Wydawane w połowie lat dwudziestych zeszyty były efektem podróży po ówczesnych województwach: śląskim, poznańskim czy pomorskim. Celem Gosienieckiego było dokumentowanie w formie graficznej najcenniejszych zabytków architektonicznych regionów, w których się pojawiał.

Profesorowie Wiktor Gosieniecki (na schodach) i Jan Jerzy Wroniecki

Na jego ścieżce znalazła się też Rumia ze swoim cysterskim kościołem o średniowiecznym rodowodzie. Malarz odmalował obiekt na kamieniu litograficznym, pozostawiając potomnym jeden z najcenniejszych wizerunków lokalnego zabytku.

Autolitografia Wiktora Gosienieckiego od lat dziewięćdziesiątych zdobi tablicę informacyjną znajdującą się przy ruinach kościoła. Wielokrotnie prezentowano ją także w publikacjach związanych z Rumią, zazwyczaj przekręcając nazwisko twórcy, podpisując go jako Wiktor Gościemierski (sic!).


Opracował: Dariusz Rybacki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi oraz społeczny pełnomocnik burmistrza do spraw historii miasta.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń