Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży


Bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży19.06.2018 r.

Aktualizacja – okres wakacyjny

Przypominamy, że w okresie letnim – od 1 lipca do 31 sierpnia – uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych na obszarze Rumi nie przysługują bezpłatne przejazdy autobusowe, przysługujące na podstawie legitymacji szkolnej.


Aktualizacja – komunikat w sprawie bezpłatnych przejazdów ZKM Gdynia na terenie Rumi (17.02.2020)


Aktualizacja – brak adresu na legitymacji (22.11.2019)

W związku z sygnałami dotyczącymi mandatów, które za niemożność wskazania adresu zamieszkania otrzymują uczniowie poruszający się po Rumi bezpłatną komunikacją miejską, załączamy wzór pisma odwoławczego.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 7 dni od zaistniałej sytuacji w sekretariacie ZKM w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10) albo w Biurze Obsługi Klienta nr 1 w Gdyni (ul. Kilińskiego 16) – osobiście lub pocztą. Odpowiedź na pisemne odwołanie udzielana jest w terminie do 30 dni.

Wzór pisma odwoławczego


Aktualizacja – wyjaśnienie (8.02.2019)

W związku z sygnałami płynącymi od mieszkańców Rumi, dotyczącymi przede wszystkim mandatów wystawianych przez kontrolerów na linii 9 MZK Wejherowo za brak ważnego biletu, przypominamy o zasadach bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Rumi. OPERATOR ZKM GDYNIA  

  1. Uczniowie do ukończenia 20 roku życia (licząc do 31 grudnia, nie dotyczy studentów), z adresem zamieszkania w Rumi, na podstawie legitymacji szkolnej, mogą podróżować bezpłatnie liniami: J, R, 84, 85, 86, 87, 173, 383, 288 i N30 obsługiwanymi autobusami ZKM Gdynia.
  2. Uprawnienie dotyczy wyłącznie przejazdów na terenie Rumi, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem lipca i sierpnia każdego roku.
  3. Uprawnienie nie upoważnia do bezpłatnych przejazdów poza granice Rumi, czyli do Redy i Wejherowa (linią J), do Gdyni (liniami: R, 173, 288 i N30) do gmin Kosakowo i Wejherowo (liniami: 86, 173 i 288).
  4. Dzieci do ukończenia 7. roku życia (licząc do 31 grudnia), na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka mogą podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami i trolejbusami w sieci ZKM Gdynia we wszystkie dni tygodnia w skali roku.

OPERATOR MZK WEJHEROWO  

  1. Bezpłatne przejazdy są tylko dla dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, w pozostałych przypadkach trzeba mieć bilet ulgowy lub normalny. Dotyczy to przede wszystkim linii autobusowej nr 9 obsługiwanej przez autobusy MZK Wejherowo na trasie Rumia Dworzec PKP – Reda Pieleszewo Karłowicza.
  2. Uczniowie z adresem zamieszkania w Rumi: ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie mają uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Wejherowo.
  3. Uczniowie na podstawie legitymacji szkolnej mogą podróżować liniami MZK Wejherowo tylko na podstawie biletu ulgowego i lub wejherowskiej karty elektronicznej wydanej przez MZK Wejherowo.
  4. Dzieci w wieku od 4. do 7. roku życia, bez względu na adres zamieszkania, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, mogą podróżować liniami MZK Wejherowo tylko na podstawie biletu ulgowego lub wejherowskiej karty elektronicznej wydanej przez MZK Wejherowo.
  5. Dzieci do ukończenia 4. roku życia, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, mogą podróżować bezpłatnie wszystkimi autobusami w sieci MZK Wejherowo, we wszystkie dni tygodnia w skali roku roku.

WAŻNE DLA WSZYSTKICH OSÓB

  • W autobusach MZK Wejherowo NIE OBOWIĄZUJĄ BILETY JEDNORAZOWE ZKM Gdynia, wyjątkiem są bilety metropolitarne, które obowiązują u obu przewoźników.

  Od 1 czerwca 2018 roku na terenie Rumi obowiązuje bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży. Decyzję o wprowadzeniu ulgi podjęły samorządy współpracujące w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do 31 grudnia w roku ukończenia 20 lat.

Aby skorzystać z ulgi, w przypadku kontroli biletów należy przedstawić ważną legitymacją szkolną ze wskazanym adresem zamieszkania w Rumi. Natomiast dzieci do lat 7 mogą bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdynia, bez względu na adres zamieszkania. Wystarczy okazać dokument potwierdzający wiek.

Bezpłatne przejazdy obowiązują przez cały rok kalendarzowy, siedem dni w tygodniu (także w weekendy i święta), z wyłączeniem okresu wakacyjnego (od 1 lipca do 31 sierpnia). Ulga dla dzieci do 7. roku życia obowiązuje przez cały rok kalendarzowy, również w wakacje.

Ogólna informacja uzupełniająca: Uczniowie (nie studenci) w wieku od 7 do 20 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów tylko do granic Rumi. Ulga nie dotyczy studentów, czyli osoba mająca status studenta i wiek do 20 lat nie może podróżować bezpłatnie.

Warunkiem bezpłatnych przejazdów na terenie Rumi jest ważna legitymacja szkolna z adresem zamieszkania na terenie Rumi.

Ulga bezpłatnych przejazdów dla uczniów w wieku od 7 do 20 lat obowiązuje w każdym roku szkolnym od 1 września do 30 czerwca następnego roku, z wyłączeniem letnich wakacji.

Nie ma konieczności posiadania biletu do bezpłatnego przejazdu – w przypadku kontroli biletów należy okazać ważną legitymację z adresem zamieszkania na terenie Rumi. Dzieci do lat 7 mogą podróżować przez cały rok bezpłatnie na terenie całej sieci ZKM Gdynia, pod warunkiem udowodnienia wieku dziecka na podstawie dowodu, paszportu lub skróconego aktu urodzenia. Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Szczegółowe wyjaśnienie kwestii wieku:

Ulga dla dzieci do 7 lat obowiązuje do 31 grudnia w roku ukończenia przez dziecko 7 lat. Od 1 stycznia roku następnego dziecko musi posiadać legitymację szkolną, wówczas będzie mogło podróżować bezpłatnie wyłącznie w granicach Rumi. Ulga dla ucznia do 20 lat obowiązuje do 31 grudnia w roku ukończenia przez ucznia 20 lat. Oznacza to, że osoba urodzona w październiku może bezpłatnie podróżować do granic Rumi w okresie do 31 grudnia danego roku, a od 1 stycznia następnego roku traci te uprawnienia.

Przekraczanie granic miast:

Uczeń mieszkający w Rumi, a dojeżdżający do Redy autobusem obsługiwanym przez ZKM Gdynia, wjeżdżając na teren Redy musi posiadać ważny bilet. Analogicznie, uczeń mieszkający w Rumi i dojeżdżający do Gdyni, musi posiadać bilet na terenie Gdyni. W przypadku dojazdu ucznia z Rumi do Gdyni dopuszcza się zakup biletu miesięcznego, obowiązującego od granic Gdyni, ponieważ na terenie Rumi będzie obowiązywała ulga bezpłatnych przejazdów. Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Linie pospieszne:

Ulga obowiązuje na wszystkich liniach ZKM Gdynia na terenie Rumi. Oznacza to, że autobusem linii R lub J uczniowie w wieku od 7 do 20 lat mogą dojechać do granic Rumi. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie przewoźnika: TUTAJ.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń