Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów


Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów29.10.2020 r.

Urząd Miasta Rumi przypomina, że jedną z usług świadczonych przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” jest bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z domów. Odbiór dotyczy dużego (powyżej 20 kg) sprzętu RTV oraz AGD z gospodarstw domowych na terenie miast: Rumia, Gdynia, Reda, Wejherowo i Sopot oraz gmin: Wejherowo, Kosakowo i Szemud.

Bezpośrednio z domów odbierany jest sprzęt RTV i AGD o wadze pojedynczej sztuki powyżej 20 kg, ale ze względów bezpieczeństwa (BHP) o wadze nie większej niż ok. 60 kg. Limit może być przekroczony pod warunkiem zapewnienia przez mieszkańca pomocy
w wyniesieniu sprzętu, który waży ponad ten limit.

Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą usług demontażu sprzętów z zabudowy.

Odbierane urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić z zawartości (lodówka powinna być rozmrożona). Należy także zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy (np. szuflady, drzwiczki), zwinąć kable oraz dokonać wymontowania sprzętów z zabudowy.

Przypominamy, że odbierany jest wyłącznie sprzęt pochodzący z posesji lub mieszkania w wyznaczonym przez KZG terminie. Nie wolno go wystawiać na ulicę lub pod śmietnik. Odbierany sprzęt musi być cały i niezdekompletowany. Zużyty Sprzęt Elektryczny
i Elektroniczny (ZSEE) jest odpadem niebezpiecznym i jego demontaż jest wykroczeniem. Może on odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania ZSEE.

Zgłoszenia telefoniczne sprzętu do odbioru przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu 58 624 66 11 oraz 609 045 410.

Data odbioru ustalana jest indywidualnie. Termin potwierdzany jest z jednodniowym wyprzedzeniem przez pracowników Związku.

Ponadto:

  • Każdy mieszkaniec z terenu miasta ma możliwość nieodpłatnego przekazania drobnego sprzętu AGD i RTV do stacjonarnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. PZON) znajdującego się m.in. przy ul. Dębogórskiej 148 w Rumi, jak również oddać w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, dwa razy w roku, w wyznaczonych miejscach (informacja na stronie internetowej: www.kzg.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny” przed planowanym terminem zbiórki).
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia. Sklep ma obowiązek przyjąć go bezpłatnie w liczbie nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu, sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu urządzenia. Przy sprzedaży wysyłkowej dostawca ma obowiązek odebrać taki sam stary sprzęt z domu – również nieodpłatnie. Potrzebę zabrania starego ZSEE należy zgłosić w momencie zakupu nowego;
  • Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie zostawić również w punkcie serwisowym – w przypadku, gdy obsługa punktu stwierdzi, że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest nieopłacalna;
  • Nadal także obowiązuje zasada, że każdy sklep sprzedający dany sprzęt musi przy zakupie nowego przyjąć nasz stary sprzęt tego samego rodzaju;
  • Przy dostawie sprzętu do domu, dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. oddamy starą lodówkę za nową.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń