Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gdańskiej (droga gminna nr G132307G) w Rumi


Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gdańskiej (droga gminna nr G132307G) w Rumi26.04.2022 r.

Tytuł projektu: „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gdańskiej (droga gminna nr G132307G) w Rumi”

Nr umowy o dofinansowanie: 16/G/RFRD/BRD/I/2021

Wartość ogółem: 165 569,14 zł

Koszty kwalifikowane: 165 569,19 zł

Dofinansowanie: 132 455,00 zł

Zakończono: 11.2021 r.

W ramach przedmiotowej inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Gdańskiej (droga gminna nr G132307G) w Rumi” zrealizowano zadanie związane z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych. Wykonane zostały dojścia do przejścia dla pieszych wraz z montażem płytek integracyjnych przed wejściem na przejście dla pieszych. Ponadto wybudowane zostało doświetlenie przejścia dla pieszych, zgodnie z "Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4 (WR-D-41-4)". Na dojeździe do przejścia dla pieszych zastosowano ograniczenie prędkości do 50km/h. Pozostałe obligatoryjne elementy w oparciu o wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 3 (WR-D-41-3) oraz Część 4 (WR-D-41-4) zostały wykonane w ramach realizowanej przez Gminę Miejską Rumia inwestycji pn. „Budowa węzła integracyjnego wraz drogami dojazdowymi w okolicy przystanku kolejowego Rumia Janowo zgodnie dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)”.

 

Projekt zrealizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń