Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Burmistrz Michał Pasieczny otrzymał absolutorium. Nikt nie był przeciw


Burmistrz Michał Pasieczny otrzymał absolutorium. Nikt nie był przeciw13.06.2024 r.

Burmistrz Michał Pasieczny po uzyskaniu absolutorium otrzymał kwiaty od radnych: Teresy Hebel oraz Liliany Bareły-Palczewskiej

Radni nowej kadencji udzielili burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium bez żadnego głosu sprzeciwu. Wśród głosujących 12 było za, a 8 wstrzymało się od głosu. Zanim członkowie rady zatwierdzili wykonanie gminnego budżetu i pozytywnie ocenili działalność burmistrza, przedstawiono im wyniki raportu o stanie miasta w roku 2023.

 

Ile na miejskim koncie?

Tak zwana sesja absolutoryjna odbyła się 13 czerwca w Urzędzie Miasta Rumi. Głównym punktem obrad było głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu wotum zaufania (12 radnych za, 8 wstrzymało się od głosu, 1 osoba była nieobecna) i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2023.

Wyniki głosowania nad absolutorium

Chciałem serdecznie podziękować wszystkim radnym, ponieważ zeszły rok był naprawdę trudny. Mocno staraliśmy się oszczędzać, bo długo nie było wiadomo, jak nasza sytuacja finansowa będzie wyglądać. Jestem dumny, że Rumia tak pięknie się rozwija i wspólnie realizujemy coraz więcej ambitnych zadań. Jestem wdzięczny za to zaufanie, że w tak trudne projekty wchodzimy i je realizujemy – powiedział po otrzymaniu absolutorium Michał Pasieczny. – Kieruję również podziękowania do całego zespołu pracowników urzędu – odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków zewnętrznych, rozsądne prowadzenie budżetu oraz realizowanie inwestycji i zamówień publicznych, co jest bardzo trudne. Raz jeszcze wszystkim dziękuję i w dalszym ciągu deklaruję bardzo mocną współpracę na rzecz rozwoju naszego miasta i mieszkańców – podsumował.

 

Liczby nie kłamią

Z urzędowych danych wynika, że od stycznia do grudnia dochody Rumi wyniosły ponad 280 milionów złotych, a największe wpływy pochodziły z subwencji ogólnej (60,7 mln zł) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT (60,5 mln zł).

Natomiast miejskie wydatki nieznacznie przekroczyły 286 milionów. Tak jak w poprzednich latach najwięcej pieniędzy samorząd przeznaczył na oświatę i wychowanie – ponad 118 milionów złotych (41,3% wydatków budżetowych).

Sposób zarządzania gminnymi finansami pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a następnie radni, którzy zapoznali się z wynikami raportu o stanie miasta. Taki dokument jest przygotowywany cyklicznie od 2019 roku przez niezależnych ekspertów i pozwala obiektywnie oraz kompleksowo ocenić aktualną kondycję samorządu. Raport omówił podczas posiedzenia Ryszard Grobelny – wieloletni samorządowiec i przedstawiciel Fundacji Miasto, powołanej przez Związek Miast Polskich.

Wyświetlany na ekranie slajd z raportu o stanie miasta w roku 2023

W tym ponad 260-stronicowym dokumencie podsumowującym 2023 rok Rumia została porównana z 44 gminami miejskimi o podobnym potencjale, leżącymi wokół największych miast wojewódzkich – Warszawy, Katowic, Poznania, Gdańska czy Łodzi. W zestawieniu znalazły się między innymi Pruszcz Gdański), Pruszków (woj. mazowieckie), Będzin (woj. śląskie), Pabianice (woj. łódzkie) czy Luboń (woj. wielkopolskie).

Dokonana przez niezależnych ekspertów analiza stanowi podsumowanie najważniejszych zadań realizowanych przez Rumię w 2023 roku. Z raportu wynika, że miasto w żadnym z badanych obszarów znacząco nie traci, a w kilku się wyróżnia. Tempo rozwoju Rumi można porównać do średniego miasta położonego blisko stolicy województwa, a głównym celem lokalnych władz nadal jest przekształcenie gminy w silną gospodarczo, zieloną, przyjazną i oferującą wysoki standard przestrzeń do życia.

Przewodniczący rady wraz z zastępcami podczas sesji absolutoryjnej

Nie spoczywają na laurach

Jak czytamy w dokumencie, Rumia charakteryzuje się lepszą sytuacją demograficzną od porównywanych samorządów. Miasto jest jednym z liderów w kontekście salda migracji, co oznacza, że więcej osób osiedla się w Rumi niż z niej wyjeżdża.

Wskaźniki dotyczące budżetu – w postaci wydatków bieżących na mieszkańca, zdolności kredytowej miasta, kosztów obsługi zadłużenia czy nakładów finansowych przeznaczanych na administrację – również są lepsze niż w wielu badanych gminach. Miasto charakteryzuje się stabilną i bezpieczną sytuacją finansową.

Eksperci pozytywnie ocenili również poszczególne wskaźniki w zakresie infrastruktury i gospodarki komunalnej ze względu na rentowność systemu, niskie koszty zagospodarowania odpadów oraz niewielką awaryjność sieci kanalizacyjnej.

Edukacja jest obszarem, w którym Rumia nie wyróżnia się w stosunku do gmin o podobnym charakterze. Miasto cechuje właściwie zorganizowane szkolnictwo na poziomie podstawowym oraz racjonalne gospodarowanie pieniędzmi z subwencji. Pozytywnie oceniona została liczebność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Jeśli chodzi o sprawy społeczne i zdrowie, to w 2023 roku zmniejszyła się liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, poprawie uległ też wskaźnik dotyczący przeciętnej powierzchni mieszkania komunalnego. Samorząd nadal wyróżnia się w pozyskiwaniu dotacji na realizację zadań w tym obszarze. Jednocześnie eksperci wykazali, że w Rumi potrzebne są kolejne inwestycje w obiekty ochrony zdrowia oraz zwiększenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Ostatnim ocenianym obszarem była gospodarka. W tym zakresie Rumia wypada przeciętnie, choć bardzo pozytywnie wygląda zeszłoroczna struktura własnościowa przedsiębiorstw. Miasto odnotowało też korzystne zmiany w zakresie aktywności gospodarczej mieszkańców. Mimo to, względem porównywanych samorządów, Rumia nadal ma trudniejszą sytuację w kontekście dochodów na mieszkańca i polityki podatkowej, co wynika m.in. z poziomu zamożności lokalnej społeczności oraz wielkości tutejszych przedsiębiorstw.

Omówienie raportu zakończyło się dyskusją, głosowaniem i pomyślnym dla przedstawicieli urzędu miasta werdyktem – zarówno w kwestii udzielenia wotum zaufania, jak i absolutorium.

Osobiście prosiłem już przy pierwszym raporcie, żeby porównywać nas z najmocniejszymi podobnymi miastami. Chodziło o to, żebyśmy czuli presję dążenia do doskonałości, jeszcze skuteczniej walczyli o środki finansowe i realizowali naprawdę wymagające projekty. Tak że bardzo mnie cieszy, że konsekwentnie, powolutku idziemy do przodu i w dalszym ciągu występuje ta tendencja wzrostowa względem grupy porównawczej. Cały czas odnotowujemy stabilny rozwój – skomentował raport burmistrz Michał Pasieczny.

Zarząd miasta podczas dyskusji o raporcie o stanie miasta w roku 2023

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń