Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Chcesz wymienić system grzewczy? Skorzystaj z pomocy urzędników


Chcesz wymienić system grzewczy? Skorzystaj z pomocy urzędników13.03.2023 r.

Już od dwóch lat w Rumi przy ul. Starowiejskiej 17 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny obsługiwany przez urzędników z Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza. Pod tym adresem mieszkańcy mogą uzyskać pomoc między innymi w zdobyciu dofinansowania na wymianę systemu grzewczego lub termomodernizację swoich domów. Do tej pory dzięki wsparciu rumskich urzędników udało się już zrealizować ponad 140 takich inwestycji, a następne są w kolejce po dotację.

Zakres działalności Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza jest bardzo szeroki. Pracownicy tej powołanej przez burmistrza Michała Pasiecznego komórki przede wszystkim pomagają w zdobyciu szeregu dofinansowań na wymianę systemów grzewczych i termomodernizację prywatnych budynków. Koordynują także wprowadzanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)1, kontrolują przestrzeganie wymogów pomorskiej uchwały antysmogowej2 i zakazu spalania śmieci, monitorują jakość powietrza, realizują działania edukacyjne, a nawet opracowują koncepcję transformacji klimatyczno-energetycznej Rumi. Wydział obsługuje również mieszkańców biorących udział w projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych” i współpracuje z MOPS-em przy weryfikacji wniosków o przyznanie dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Ostatnio wymieniałam kocioł zasilany paliwem stałym na ogrzewanie gazowe oraz prowadziłam działania dotyczące termomodernizacji domu. Dokumentacja takiego przedsięwzięcia jest dla laika dość złożona i absorbująca. Panie z Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza pomogły mi w prawidłowym wypełnieniu dokumentów. Jestem wdzięczna za profesjonalizm i empatyczne podejście do klienta – mówi Marianna Kowalik-Świrska, która skorzystała z pomocy urzędników.

Od czasu uruchomienia przez wydział punktu konsultacyjno-informacyjnego, co miało miejsce w lutym 2021 roku, pracownicy tej komórki przeprowadzili ponad 5500 konsultacji telefonicznych oraz obsłużyli stacjonarnie około 1700 osób. Korzystając ze wsparcia urzędników, ponad 320 rumian zawnioskowało o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, co doprowadziło do realizacji 140 prywatnych inwestycji o łącznej wartości 2,1 mln zł. Równocześnie udzielono ponad 70 gminnych dotacji i wprowadzono przeszło 6240 deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

CEEB stanowiło pierwszy etap wykonanej przez gminę inwentaryzacji źródeł ciepła, którą musimy przygotować w związku z obowiązującym wojewódzkim programem ochrony powietrza. Obecnie weryfikujemy zgromadzone dane i będziemy docierać do mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze stosownej deklaracji. Praca naszego wydziału wiąże się jednak z wieloma innymi obowiązkami, skomplikowanymi formalnościami, długimi rozmowami i spotkaniami. Niemniej zawsze działamy w myśl zasady: „frontem do mieszkańca, prowadząc go za rękę” – podkreśla Marzena Pranga-Cyman, naczelnik Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta w Rumi. – W ostatnim czasie zdobyliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych”. Celem tego programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest to uzupełnienie oferty programu „Czyste Powietrze”, tak że będziemy działać jeszcze szerzej – zapowiada.

Pracownicy wydziału docierają do mieszkańców nie tylko poprzez punkt konsultacyjno-informacyjny. Uczestniczą między innymi w skierowanych do dzieci akcjach edukacyjnych czy rodzinnych wydarzeniach miejskich, takich jak „Sadzonka za odpady” i „Czysta Rumia”. Współpracują także ze strażą miejską w zakresie weryfikacji podejrzeń spalania odpadów i współtworzą stronę internetową eko.rumia.eu, gdzie można znaleźć m.in. aktualne informacje o jakości powietrza.

Uczestniczyliśmy również w programie edukacyjno-doradczym LeadAir, którego założeniem jest wsparcie oraz inspiracja samorządów w walce o lepsze powietrze i neutralność klimatyczną. Największą wartością tego przedsięwzięcia są kontakty z innymi samorządami, poznanie ich wyzwań, perspektywy i działań, które podejmują. Zdobyte kontakty pozwalają nam wymieniać się doświadczeniami oraz łatwiej nawiązywać współpracę przy istotnych dla Rumi projektach – podsumowuje Marzena Pranga-Cyman.

Pomorski Alarm Ekologiczny od kilku lat współpracuje z Urzędem Miasta Rumi w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym naciskiem na problem zanieczyszczenia powietrza. Głównym źródłem smogu w mieście są małe kotłownie węglowe ogrzewające domy jednorodzinne. Słaba jakość opału, a czasem zabronione prawem spalanie śmieci, powoduje, że problem jest bardzo duży. Dlatego nasza organizacja wspólnie z urzędem miasta wspiera edukację ekologiczną mieszkańców. Aktualnie najbardziej widocznym elementem współdziałania jest nasza inicjatywa prezentowania tzw. mobilnych płuc pojawiających się w różnych częściach miasta i pokazujących, czym faktycznie oddychamy zimą. Oprócz tego urząd w kilku lokalizacjach zainstalował czujniki zanieczyszczenia powietrza, które pokazują stopień zagrożenia smogiem – wylicza Jacek Pomieczyński, mieszkaniec Rumi i działacz Pomorskiego Alarmu Ekologicznego. – Podczas jednego ze spotkań burmistrz Michał Pasieczny zadeklarował, że urząd miasta, oprócz realizacji działań edukacyjnych, będzie starał się pozyskać dodatkowe środki na pomoc mieszkańcom w celu wymiany trujących kopciuchów na nowoczesne, ekologiczne systemy ogrzewania. Mamy nadzieję, że dzięki takiemu współdziałaniu Rumi uda się w najbliższych latach rozwiązać problem smogu, a nasza organizacja deklaruje dalsze wsparcie dla wszystkich inicjatyw ekologicznych – podkreśla.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi, ul. Starowiejska 17 (budynek Poczty Polskiej – wejście boczne), tel.: 58 679 65 04, 58 679 65 05 lub mail: powietrze@rumia.eu.

1) Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to nowa ogólnokrajowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają między innymi swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wszedł w życie 1 lipca 2022 roku. Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. System, jako centrum wiedzy dla obywatela, w znaczący sposób ma też ułatwić pozyskanie informacji niezbędnych np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

2) Poprzez uchwały antysmogowe Sejmik Województwa Pomorskiego wprowadził szereg ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dokumenty obowiązują na terenie całego województwa. W praktyce uchwały dotyczą większości kotłów, pieców oraz kominków stosowanych w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń