Piątek, 14 Sierpień 2020

Coraz bliżej realizacji kolejnych inwestycji


14.02.2019 r.


Lista inwestycji oczekujących na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego:

  • Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci (projekt nr 4) – został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca zadania. Termin realizacji to maj 2019.
  • Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostka brukową (projekt nr 6) – aby rozstrzygnąć przetarg i przyjąć najtańszą ofertę, należało zwiększyć budżet na to przedsięwzięcie o 20 tysięcy złotych. Środki finansowe na ten cel zostały przesunięte podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Przetarg został więc rozstrzygnięty. Termin realizacji zadania to maj 2019.
  • Plac zabaw „Strefa Radości” (projekt nr 13) – został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca zadania. Termin realizacji to maj 2019.
  • Budowa placu zabaw oraz dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 metrów zakończonej skocznią w dal (projekt nr 14) – został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca zadania. Termin realizacji to maj 2019.
  • Usiądź i odpocznij w Rumi (projekt nr 35) – przebudowa parku przy ul. Derdowskiego/Wybickiego w Rumi – niezwłocznie po uzyskaniu PFU (Program funkcjonalno-użytkowy), które jest przygotowywane na podstawie wyników konkursu na zagospodarowanie skweru, zostanie ogłoszony przetarg na realizacje przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realna możliwość realizacji to III-IV kwartał 2019 roku.

Postępujące inwestycje:

  • Kładka pieszo-rowerowa – trwa budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zagórską Strugą, usytuowanej równolegle do mostu przy ulicy Sabata. W ramach inwestycji zostanie wybudowany także fragment chodnika oraz ścieżki rowerowej. Koszt przedsięwzięcia to około 400 tysięcy złotych, z czego prawie 59% pokryje unijne dofinansowanie. Prace zakończą się najprawdopodobniej w kwietniu. To kolejny etap postępującej rewitalizacji, w ramach której na Zagórzu powstaną m.in. obiekty małej architektury, ścieżki rowerowe, place zabaw, chodniki, układ drogowy wraz z miejscami postojowymi, a także wyremontowane zostaną wielorodzinne budynki mieszkalne.

  • Stadion MOSiR – Przeprowadzono m.in. roboty ziemne związane z korytowaniem pod bieżnię, a także zamontowano odwodnienie, instalację elektryczną oraz kanalizację teletechniczną. Kontynuowane są prace związane z wycinką drzew oraz usuwaniem skarpy pod dawną trybunę zachodnią. Montaż nawierzchni tartanowej rozpocznie się, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

Kalendarz wydarzeń