Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Coraz bliżej realizacji kolejnych inwestycji


Coraz bliżej realizacji kolejnych inwestycji14.02.2019 r.


Lista inwestycji oczekujących na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego:

  • Miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci (projekt nr 4) – został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca zadania. Termin realizacji to maj 2019.
  • Wykonanie ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejącego chodnika płyt chodnikowych i zastąpienie ich kostka brukową (projekt nr 6) – aby rozstrzygnąć przetarg i przyjąć najtańszą ofertę, należało zwiększyć budżet na to przedsięwzięcie o 20 tysięcy złotych. Środki finansowe na ten cel zostały przesunięte podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Przetarg został więc rozstrzygnięty. Termin realizacji zadania to maj 2019.
  • Plac zabaw „Strefa Radości” (projekt nr 13) – został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca zadania. Termin realizacji to maj 2019.
  • Budowa placu zabaw oraz dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 metrów zakończonej skocznią w dal (projekt nr 14) – został rozstrzygnięty przetarg i wybrany wykonawca zadania. Termin realizacji to maj 2019.
  • Usiądź i odpocznij w Rumi (projekt nr 35) – przebudowa parku przy ul. Derdowskiego/Wybickiego w Rumi – niezwłocznie po uzyskaniu PFU (Program funkcjonalno-użytkowy), które jest przygotowywane na podstawie wyników konkursu na zagospodarowanie skweru, zostanie ogłoszony przetarg na realizacje przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Realna możliwość realizacji to III-IV kwartał 2019 roku.

Postępujące inwestycje:

  • Kładka pieszo-rowerowa – trwa budowa kładki pieszo-rowerowej nad Zagórską Strugą, usytuowanej równolegle do mostu przy ulicy Sabata. W ramach inwestycji zostanie wybudowany także fragment chodnika oraz ścieżki rowerowej. Koszt przedsięwzięcia to około 400 tysięcy złotych, z czego prawie 59% pokryje unijne dofinansowanie. Prace zakończą się najprawdopodobniej w kwietniu. To kolejny etap postępującej rewitalizacji, w ramach której na Zagórzu powstaną m.in. obiekty małej architektury, ścieżki rowerowe, place zabaw, chodniki, układ drogowy wraz z miejscami postojowymi, a także wyremontowane zostaną wielorodzinne budynki mieszkalne.

  • Stadion MOSiR – Przeprowadzono m.in. roboty ziemne związane z korytowaniem pod bieżnię, a także zamontowano odwodnienie, instalację elektryczną oraz kanalizację teletechniczną. Kontynuowane są prace związane z wycinką drzew oraz usuwaniem skarpy pod dawną trybunę zachodnią. Montaż nawierzchni tartanowej rozpocznie się, gdy tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń