Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Coraz więcej osób mieszka w Rumi


Coraz więcej osób mieszka w Rumi02.01.2020 r.


Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Rumi. Coraz chętniej osiedlają się tu cudzoziemcy, a obecnie większość miejskiej społeczności stanowią kobiety. Szczegółowe statystyki dotyczące populacji miasta można znaleźć w poniższym artykule.

Jest nas coraz więcej

Pod koniec 2018 liczba osób zameldowanych w Rumi na pobyt stały i czasowy wynosiła łącznie 46 850 mieszkańców. Pod tym względem rok 2019 okazał się bardziej udany. Obecnie miasto zamieszkują 46 943 osoby, z czego niemal 52% stanowią kobiety. Z kolei według najbardziej aktualnych danych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny (Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym – stan w dniu 30.06.2019) Rumia liczy jeszcze więcej, bo aż 49 160 mieszkańców.

Przybywają z zagranicy

W Rumi przybywa również cudzoziemców. Pod koniec 2018 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 186 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych statystyk liczba ta wzrosła do 299 cudzoziemców.

Kolejne pokolenia

Tendencja wzrostowa dotyczy także rumskich dzieci narodzonych poza granicami kraju. W roku 2018 liczba tzw. transkrybowanych aktów urodzenia wynosiła 68, natomiast w minionym roku wzrosła do 93. Ponadto jedno dziecko urodziło się bezpośrednio na terenie miasta. Nieznaczny spadek odnotowany został w przypadku zameldowanych w Rumi noworodków. Jeszcze w 2018 roku było to 523 dzieci, w minionym roku liczba ta spadła do 450.

Na nowej drodze życia

Niemal na tym samym poziomie utrzymuje się liczba zarejestrowanych w Rumi małżeństw, w tym zawieranych poza granicami kraju. W Roku 2018 w związek małżeński wstąpiło 225 par, natomiast w roku 2019 liczba ta spadła o 4, czyli do 221 par.

W naszej pamięci

Jeśli chodzi o liczbę zgonów, to w roku 2018 odnotowano ich na terenie Rumi 314, natomiast w roku 2019 liczba ta wzrosła do 338.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń