Środa, 17 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Czyste powietrze Pomorza


Czyste powietrze Pomorza05.04.2017 r.


W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Rumi do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2017, Urząd Miasta Rumi informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie Rumi. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

  • jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
  • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
  • wielorodzinne, stanowiące własność Gminy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w terminie do 15 listopada  2018r. wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła).

  Nie podlegają dofinansowaniu zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą. Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) i montaż: kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami) oraz wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego. Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 40 % kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 35% ze środków WFOŚiGW) i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2017). Mieszkańcy Rumi zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2017, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW nastąpi w terminie do 23 czerwca 2017r. Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do 30 czerwca 2017r. W załączniku zamieszczamy formularz wniosku o uzyskanie dotacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi;  osoba do kontaktu w sprawie realizacji tego projektu: Marzena Pranga-Cyman, pok. 108, tel. 58 679-65-60, e-mail: m.pranga@um.rumia.pl.  

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń