Niedziela, 14 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2016-2017


Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2016-201710.02.2017 r.


        Urząd Miasta Rumi informuje o naborze uzupełniającym  wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Rumia.

        Gmina Rumia przystąpiła do konkursu pt.: „Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2016” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W ramach w/w konkursu istnieje możliwość dofinansowania inwestycji polegających na modernizacji źródeł ciepła, czyli likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem  i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, instalacje solarne).

         O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych z terenu Gminy Rumia, którzy planują w 2017r. przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.

Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja zadania w terminie do 15.11.2017r.

         Termin składania wniosków: do 17.03.2017r.

         W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi;  osoba do kontaktu w sprawie realizacji tego projektu: Marzena Pranga-Cyman, pok. 108, tel. 58 679-65-60, email: m.pranga@um.rumia.pl.

W załączniku zamieszczamy formularz wniosku o uzyskanie dotacji.

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń