Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Dbając o bezpieczeństwo, zasłużyli na awanse i nagrody


Dbając o bezpieczeństwo, zasłużyli na awanse i nagrody28.08.2019 r.


Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest w Polsce od 22 lat. Święto przypada 29 sierpnia i związane jest z uchwaleniem ustawy określającej funkcjonowanie straży gminnej. Z tej okazji, głównie z myślą o mundurowych, odbywają się oficjalne uroczystości. Nie inaczej dzieje się w przypadku Rumi, gdzie strażnicy mogą się pochwalić niejednym sukcesem, za co otrzymali nagrody i awanse.

Oficjalna odprawa odbywała się w przeddzień święta (28 sierpnia) na terenie Miejskiego Domu Kultury w Rumi. Komendant Roman Świrski złożył wiceburmistrzowi Marcinowi Kurkowskiemu meldunek, po czym odczytał nazwiska strażników miejskich i pracowników jednostki nominowanych do awansów, wyróżnień oraz nagród.

Czterech strażników otrzymało awanse: inspektor Tomasz Bohm awansował na stopień starszego inspektora, specjalista Maciej Cyman otrzymał stopień starszego specjalisty, młodszy specjalista Konrad Tylutko został specjalistą, a młodszy strażnik Tomasz Stachowiak od teraz jest strażnikiem – wymienia komendant Roman Świrski. – Oprócz tego kilku strażników otrzymało nagrody pieniężne, dyplomy uznania i podziękowania – dodaje.

Wszyscy pracownicy jednostki otrzymali również zestawy miejskich gadżetów z rąk radnego i przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Krzysztofa Woźniaka.

Aby mieszkańcy mogli być obsługiwani przez służby na wysokim poziomie, przedstawiciele służb muszą być sprawni, dobrze przygotowani merytorycznie i zaangażowani. W przypadku Straży Miejskiej w Rumi tak właśnie jest. Większe bezpieczeństwo w mieście to wasza zasługa, za co dziękuję w imieniu własnym i całej rady miejskiej – mówi Krzysztof Woźniak.

Życzę wszelkiej pomyślności w trudach, które ponosicie każdego dnia. Te awanse, nagrody i podziękowania niech będą rekompensatą za trudną służbę. Bardzo dziękuję – podsumował spotkanie wiceburmistrz Marcin Kurkowski.


Straż Miejska w Rumi powstała 1 listopada 1990 roku i od tego dnia czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Obecnie jednostka liczy 22 strażników, wśród nich jest 8 ratowników kwalifikowanej pomocy medycznej i 1 ratownik medyczny, 4 rzeczoznawców do pobierania próbek popiołu, 2 przewodników psów służbowych, 1 strażak oraz 1 specjalista z uprawnieniami do rozpoznawania broni, niewypałów i niewybuchów.

Strażnicy mają do dyspozycji 5 rowerów, 3 pojazdy służbowe oraz 2 psy. Radiowozy posiadają pełne wyposażenie ratownictwa medycznego, w tym 3 defibrylatory AED, które pozyskano ramach w Budżetu Obywatelskiego z 2016 roku. Wszyscy strażnicy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, co często jest zaletą w ramach współpracy z policją.

Tylko w tym roku strażnicy zrealizowali 1200 patroli, ujawniając ponad 3050 wykroczeń. Ponadto od początku roku strażnicy 28 razy udzielili pomocy przedmedycznej. Uratowano również i wyciągnięto z wody nietrzeźwego mężczyznę, który wpadł do Zagórskiej Strugi, cudem nie doznając urazu kręgosłupa.

Mundurowi walczą także ze smogiem. Od 2018 roku uprawnieni strażnicy pobierają próbki popiołów do badań z pieców domowych. Działania te podejmowane są m.in. na wniosek mieszkańców, którzy podejrzewają, że w ich sąsiedztwie spalane są śmieci, szkodliwe substancje bądź tworzywa.

Na pomoc strażników mogą też liczyć szkoły i przedszkola. W części placówek oświatowych mundurowi prowadzą prelekcje z dziećmi, organizują i przeprowadzają konkursy oraz olimpiady, a komendant, na zebraniach i wywiadówkach, omawia działania profilaktyczne z rodzicami uczniów.

Do zadań mundurowych należy też nadzór nad usuwaniem z miejskich ulic wraków pojazdów, a tylko w tym roku usunięto ich już 13. Funkcjonariusze kontrolują również prywatne posesje pod względem przestrzegania ustawy o ochronie środowiska. Dbają także o odławianie i ratowanie zwierząt. Weryfikacja stanu oświetlenia i oznakowania ulic oraz kontrola miejsc, które z różnych względów uznano za niebezpieczne – to również obowiązki rumskich strażników.

Oprócz tego strażnicy wykonują wiele innych, nietypowych czynności, jeśli tylko działania te służą mieszkańcom np. pomagają przy rozruchu pojazdów, odwożą nietrzeźwych do miejsc zamieszkania albo pomagają przy transportowaniu osób niepełnosprawnych albo niewydolnych z powodu podeszłego wieku – podsumowuje Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w Rumi i jednocześnie zastępca prefekta wojewódzkiego Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.

 


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń