Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy


Gmina Miejska Rumi informuje, iż z dniem 31 grudnia 2022 r. zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z  terenu województwa pomorskiego”.

Uzyskano:

  • efekt ekologiczny w postaci 11,379 MG usuniętych wyrobów azbestowych
  • efekt rzeczowy w postaci demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z 6 nieruchomości na terenie miasta oraz transportu i utylizacji wyrobów azbestowych zalegających na jednej nieruchomości.

Gmina Miejska Rumia uzyskała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 3.475,00 zł

Koszt kwalifikowany Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniósł 6.743,00 zł.

Źródłem dofinansowania były środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  oparciu o program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń