Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Dofinansowanie gminne na modernizację systemów grzewczych


Dofinansowanie gminne na modernizację systemów grzewczych29.07.2022 r.

Dotacja Gmina na modernizację systemu grzewczego

Gmina Miejska Rumia wspiera stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku.

 

Cel:

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

 

Dla kogo ?

Dofinansowania udziela się osobom fizycznym, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Miejskiej Rumia

 

Dotacja na co?

Na modernizację systemów ogrzewania budynków polegających, na likwidacji indywidualnych palenisk i kotłowni opalanych paliwem stałym i zastosowaniu jednego z poniższych źródeł ciepła:

 • miejska sieć ciepłownicza
 •  kotły gazowe;
 • kotły olejowe;
 • elektryczne źródła ciepła;
 • pompy ciepła;
 • pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Wnioski o dotację rozpatrywane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.

 

W celu uzyskania dotacji należy przedłożyć:

wniosek o przyznanie dotacji, określający dotychczasowy i nowy sposób ogrzewania wraz z niezbędnymi załącznikami.

Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń aż do czasu wyczerpania środków na ten cel w budżecie miasta na dany rok.

 

Za koszty kwalifikowane, podlegające rozliczeniu ze środków dotacji uznaje się koszty modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych o których mowa w § 1 ust 1, poniesione po dacie zawarcia umowy

 

Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztu przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

1) 1000 zł – w przypadku przedsięwzięcia:

 • miejska sieć ciepłownicza;
 •  kotły gazowe;
 • kotły olejowe;
 • elektryczne źródła ciepła;
 • pompy ciepła;

2) 3000 zł – w przypadku przedsięwzięcia:

 • pompy ciepła wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną - wykonanej łącznie.

 

Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza  Urzędu Miasta Rumi,
ul. Starowiejska 17, 84-230 Rumia (Budynek Poczty Polskiej – wejście boczne)
Konsultacje z pracownikami punktu są możliwe 
poniedziałek, wtorek, środa oraz piątek, osobiście (po telefonicznym umówieniu) lub
telefonicznie: 58 679 65 04,
e-mail: powietrze@rumia.eu

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń